terrengforming armert skråning
terrengforming
terrengforming i farger

Terrengforming

I Asker, Bærum, Røyken, Drammen omegn

Vi tar på oss store og små prosjekter innen terrengforming i områdene rundt Asker, Bærum og Drammen. Vi ser fremover mot nye utfordringer og finner alltid en skreddersydd løsning ut i fra dine behov og ønsker.

Mange muligheter

Om det naturlige terrenget er til hinder for prosjekter kan terrengforming gi flere muligheter innen bl.a. vegbygging, vindavskjerming og ulike behov for tilpassing av eiendommer.

Estetikk

Av estetiske og praktiske grunner kan avskjerming med jordvoll være hensiktsmessig å lage. Skråninger kan være bearbeiding av naturlig terreng eller være lagd for å ta opp nivåforskjeller i nyanlagt terreng. Illustrasjonene under viser hvordan utformingen kan utarbeides for hager, parker, grøntanlegg, veier og andre uteområder.

Praktiske løsninger

Anvisningen tar også for seg måter å behandle skråninger på, både i anlagte voller og i naturlige hellinger. Med hjelp av denne anvisningen kan man dempe støy, skjerme mot innsyn og vind, danne uterom og sikre mot flom.

Har du behov for våre tjenester, ikke nøl med å sende oss en forespørsel, så kartlegger vi dine behov og jobber ut i fra dette.